Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite alt yapısıdır. Belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak ise akreditasyon; uluslar arası tanınabilirlik, belgelendirme etik ve kurallarının ciddiyetle uygulanması ve güvenilirlik anlamına gelmektedir. Ancak tüm belgelendirme akreditasyon süreçleri temelde gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir. KALİTÜRK® kendi bünyesinde bulundurduğu bilgi birikimi yüksek personelleriyle akreditasyon danışmalığı yapmaktadır. Kelime Anlamı olarak Akreditasyon: Yetki verilmiş, resmen tanınmış , kabul edilmiş anlamına gelir. belirli bir hizmet standardı ve sistem bütünlüğü oluşturmak için, belli kriterleri sağlayan kurumlara; bağımsız, tarafsız ve bilirkişi niteliğindeki başka bir kurum tarafından akreditasyon verilmesi ile, verilen kurum akredite edilmiş olur.

Yaygın Kullanım Amacına Göre Akreditasyon:

Ulusal veya uluslar arası kuruluşlar tarafından; laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslar arası kabul görmüş, Uluslar Arası otorite organizasyon tarafından (ISO gibi) hazırlanmış Standartlara ve teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin tespiti, tescili ve düzenli aralıklarla denetlenmesi durumudur. Akreditasyonu kabul edilmiş, akredite edilmiş bir hizmet, o hizmetin sunumunun uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun akreditasyon hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş, bağımsız ve tarafsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edildiğini ifade eder. Küresel üretim ve hizmet yapılarında, ürün ve sistem belgelendirme kuruluşları, deney ve kalibrasyon laboratuvarları, personel belgelendirme kuruluşları, eğitim kurum ve kuruluşları, v.b. hizmet organizasyonları vermiş oldukları hizmetlerin uluslararası tanınırlığını sağlamak üzere uluslar arası tanınırlağa yani akreditasyona ihtiyaç duyarlar.

Lokal bir yapılanma ile ülkelerin kendi uygulamaları yaygınlaştırılmadıktan sonra çok bir anlam ifade etmezler. Ulusal bir akreditasyon kuruluşunun verdiği akreditasyonun tüm dünya ülkelerinde tanınması pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle, bir çok ülkede bulunan ulusal düzeydeki akreditasyon kuruluşları birbirlerinin akreditasyon yöntemleri hakkında yeterli güvene sahip olduğu takdirde karşılıklı tanıma (mutual recognition) anlaşması imzalayarak birbirlerinin akredite ettiği kuruluşları karşılıklı olarak tanımayı kabul ve taahhüt ederler. Karşılıklı tanıma çoğu kez bir silsile içinde yer alan akreditasyon kuruluşlarının birbirlerinin verdiği akreditasyonu tanıması şeklinde sağlanır. Böylece, karşılıklı tanıma anlaşmasına taraf olan kuruluşlardan her hangi birinin akredite ettiği hizmet kuruluşları, anlaşmaya taraf olan diğer kuruluşların bulunduğu ülkelerde de akreditasyon şartlarını karşılıyor kabul edilir. Bu yapılar oluşturulduktan sonra küresel anlamda bir birleri ile ilişki kuran kurum, kuruluşlar, devletler v.b. yapı güvenle ve engelsiz iş akışı kazanırlar.

Akreditasyonun Temel faydaları:

 

Akreditasyona Neden İhtiyaç Duyulur? :

Üretilen ürünlerin belirlenmiş kalite ve güvenlik kriterlerine göre yeterliliğini tespit etmek için yapılan deney, muayene ve belgelendirme işlemlerine uygunluk değerlendirmesi denilmektedir. Uygunluk değerlendirmesi hizmetleri veren laboratuar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının nitelikleri ve çalışmalarının yeterliliği konusunda; ürünlerin, standartlara uygun ve güvenli olduğunu göstermek amacıyla tanzim edilmiş tek bir belge ile uluslararası pazarlarda kabul edilmesine, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve bölgesel ekonomik bloklar tarafından özel bir önem verilmektedir. Buna bağlı olarak, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerinde bulunan kuruluşların; ortak teknik prensip ve işleyiş usullerine göre çalışmasını sağlamak, belirlenmiş uluslararası kriterler karşısında yeterliliği tespit edilenlerin verdiği belge ve raporların karşılıklı tanınabilirliğini temin etmek amacıyla, birçok ülke, uygunluk değerlendirmesi sahasını düzenleyen akreditasyon birimlerini oluşturmaktadır.

Ülkemiz de Türk Akreditasyon Kurumu, TÜRKAK 1999 itibarı ile kurulmuştur. 2002 yılından bu yana Avrupa Akreditasyon Birliği (EA)  üyesi olmuştur, halen küresel kabiliyetlerini, yeterliliklerini ve üyeliklerini geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır.

Akreditasyon Standartları:

İlgili Akreditasyonlarda Kalitürk, Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Akreditasyon Hizmetlerimiz için uzmanlarımızla firmanızı ziyaret edelim, durum tespitini yapalım, şartlar ve koşullar hakkında bilgi eksiğinizi giderelim.