ISO 17024 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslar arası bir standarttır. ISO 17024 standardı; ISO 17025 ISO 17021 vb akreditasyon standartları gibi sertifikasyon belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir. KALİTÜRK® firma ayırmaksızın personel belgelendirmesi kuruluşlarının danışmanlığını yapmaktadır. Şirketimiz tarafından akreditasyon kurumlarına verilen danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz.

PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞLARININ AKREDİTASYONU

TS EN ISO IEC 17024 standardı ‘personel yetenekleri’ konusunda faydalı bir yaklaşım içerisindedir. Bu yaklaşım, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttıracak ve aynı zamanda personel belgelendirmenin önemini ve değerini de ortaya koymaktadır.

TS EN ISO IEC 17024 standardı, personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sistemi için bir dizi şart içermektedir.

Standart belgelendirme şemasının geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içeren belirli gereklilikler doğrultusunda personel belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya koymaktadır.

Akredite olacak personel belgelendirme kuruluşlarına akredite eden akreditasyon kuruluşları (JAS-ANZ, ANAB, RVA, SWEDAC, TÜRKAK , DAKS , UKAS v.b. gibi) ) kendi logosunu kullanma yani kendi imajını yetkisini kullanma hakkını vermektedir. Personel belgelendirme kuruluşlarının finansal ve mali açıdan tam bağımsız olması da gereklilik olarak ele alınmakta, akreditasyon kurumları tarafından finansal ve mali kaynaklarını da incelemektedir.

EN ISO 45013:1989 standardı yerine oluşturulmuştur. Personel belgelendirmesi yapan kuruluşların yetkinliğinin belgelendirilmesi için ISO 17024 uluslararası standardı kullanılmaktadır.

Pazarda ulusal sınırların aşıldığı günümüzde, uluslar ve Kuruluşlar yoğun bir rekabet içindedir. Bugün Kuruluşları rekabetçi ve kaliteli üretim/hizmet hedefine ulaştıracak en etkili yol ise bir çok ülkede uygulanmakta olan Yönetim Sistemi Standartlarıdır. Her geçen gün daha fazla firma , bir uzman ile birlikte iş yapmanın ön şartı olarak, o personelin yetkinliğine ilişkin kanıt olan uzmanlık belgesini talep etmektedir. Kalite, çevre, gıda güvenliği, iş güvenliği gibi yönetim sistem belgeleri müşteriler için olduğu kadar kişilerin kendileri için de önem taşımaktadır. Bu belgeler kişilere uluslararası pazarların kapılarını açarken, firmalara da kalitede süreklilik için verilen sözü temsil etmektedirler. Bir konuda alınan sertifikanın güvenilirliği için belgelendirme hizmetini saygın bir kuruluştan almak gereklidir. Bu Standart kuruluşun saygınlığını ortaya koymakta olduğu için.

 

ISO 17024 standardı; ISO 17025, ISO 17021 akreditasyon standartları gibi personel belgelendirmesi yapan kuruluşların uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir. Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme işlemlerinin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası seviyede de kabul edilirliğini kolaylaştırmaktır.

 

Personel Belgelendirme Kuruluşu Akreditasyonunun Sağlayacağı Faydalar Nelerdir

TS EN ISO IEC 17024 PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ AMACI

Şu anda 80’in üstünde ülkede yürürlükte olan ISO 17024 standardının başlıca amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslar arası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.

 

TS EN ISO IEC PERSONEL AKREDİTASYONU STANDARDININ MADDELERİ NEDİR

 

0 Giriş 

1 Kapsam 

2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar 

3 Terimler ve tarifler 

3.1 İtiraz 

3.2 Aday 

3.3 Belgelendirme prosesi 

3.4 Belgelendirme programı 

3.5 Belgelendirme sistemi 

3.6 Yeterlilik 

3.7 Şikâyet 

3.8 Değerlendirme 

3.9 Sınav 

3.10 Sınavı yapan 

3.11 Nitelendirme 

4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar 

4.1 Belgelendirme kuruluşu 

4.2 Organizasyon yapısı 

4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

4.4 Yönetim sistemi 

4.5 Taşeron kullanımı 

4.6 Kayıtlar 

4.7 Gizlilik 

4.8 Güvenlik 

5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar 

5.1 Genel 

5.2 Sınav yapacaklar için şartlar 

6 Belgelendirme prosesi 

6.1 Uygulama 

6.2 Değerlendirme 

6.3 Belgelendirme konusunda karar 

6.4 Gözetim 

6.5 Yeniden belgelendirme 

6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı 

Ek A (Bilgi için) - Personel için belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi