Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren tüm laboratuvarlarda yapılan deney/kalibrasyonlara ait raporların ulusal & uluslararası arenada kabul görmesi ve deney & kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuvarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını öğretmek hedeflenmiştir.

Gözetim ve Muayenelerden sonra ortaya çıkan test raporlarının geçerliliği ve kullanımı büyük ölçüde testi yapan laboratuarların yetkinliğine bağlıdır. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonu, bir takım özel testleri veya değişik tipteki testleri gerçekleştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu ile müşteri kalite ve teknik yönden yetkinil taahhüdü sağlanmaktadır. Akreditasyon denilince, Laboratuvarda yapılan test ve analizlerin güvenilirliği ve doğruluğu için laboratuarın teknik yeterliliğinin karşılıklı tanınma anlaşmaları sağlanmış, uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve sonrasında denetlenmesi faaliyetidir. ISO 17025 Laboratuar akreditasyonuda diğer tüm standart akreditasyonları gibi gönüllülük prensibine dayanır, zorunluluk arz etmemekle birlikte geçerlilik gereksiniminden dolayı yapılmalıdır. Standart şartları, yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine taahhüde bağlıdır. Laboratuvarda yapılan testlerin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir. Bu bilgilerin katılımcıya detaylı iletilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

ISO 17025 Standardına göre Akredite olmak isteyen Laboratuvar yöneticileri, sahipleri, bu sistemleri uygulama, geliştirme ve yönetme vasıflarına sahip olmak isteyen laboratuar sorumluları ile Laboratuvar standartları konusunda kariyer sahibi olmak isteyen insan kaynakları, Laboratuvar personelleri bu eğitimlere katılabilirler.

Şirketlerinde ISO 17025 sistemini kurmak, ISO 17025 belgesi almak isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve ISO 17025 danışmanları tarafından alınabilir. 

Aynı zamanda, kuruma yeni katılan çalışanların ISO 17025 hakkında bilgi edinmesi ya da mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin periyodik olarak pekiştirilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.