BRC–Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; KALİTÜRK® uzman kadrosuyla Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. BRC, İngiltere perakende ticaretini temsil eden ticari bir örgüttür. Bu örgütü oluşturan üyeler, büyük alış veriş merkezlerinden küçük büfelere kadar farklı büyüklüktedir. BRC perakendeciliği ve tüketiciyi etkileyen birçok konu ile doğrudan ilgilenmektedir ve lobi faaliyetleri ile İngiltere ve Avrupa Birliği’ de de bu konuları ön plana çıkarmak için çalışmaktadır.

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır.

İngiliz perakende gıda pazarının 38' ini perakendeci markalarının (Retailer Brands) oluşturduğu görülür. Bu ürünler kalite açısından markalı ürünlerden aşağı kalmamakla birlikte fiyat bakımından tüketiciye cazip gelebilmektedir. Aynı zamanda yiyecek satışlarının % 60’ ının da 5 büyük perakendeci tarafından yapıldığı göz önüne alınırsa bu firmaların kalite, fiyat ve yenilikler konularında nasıl agresif bir rekabet içinde oldukları anlaşılabilir. Bunun sonucunda İngiltere, yurtdışından büyük miktarlarda ürün ve girdi satın almakta ve ürün güvenliğini sağlamak için de BRC Teknik Standartlarının, Kalite Yönetim Sistemlerinin ve diğer spesifik gerekliliklerin uygulanmasını şart koşmaktadır. BRC Global Gıda Standardına göre belgelendirme üreticilerin, marka sahiplerinin ve perakendecilerin kendi yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken nihai olarak da tüketicinin koruyucusu olur.

 

BRC’ nin Gelişimi;

BRC Global Standartları yayınlanmadan önce paketleme malzemeleri üreticileri ve tedarikçiler tesislerde hijyen testleri yaparak yürürlükteki yönetmeliklerin gerekliliklerini karşılamaya çalışıyorlardı. Aynı şekilde pek çok perakendeci ve gıda üreticisi de bu işyerlerini denetleyerek buralardaki prosedürlerin kendi gerekliliklerini karşıladığını teyit ettiler. Ancak tüm bu çalışmalar birbirinden bağımsızdı. 2001 yılında BRC ve IoP birlikte bir teknik standard yayınlayarak hem gıda üreticilerinin hem de perakendecilerin yasal zorunluluklarını karşılamada destek olacak bir doküman hazırladılar. Bu standard sayesinde gıda ürünleri için ambalaj temin eden işletmelere yönelik ortak bir değerlendirme süreci tariflendi ve bu sayede tüketicinin korunması sağlandı. Ambalaj endüstrisinin, kullanılan malzeme, prosesler ve teknolojiler açısından bakıldığında çok farklı uygulamalara sahip olduğu ortadadır. Sektörün profesyonel temsilcisi olarak BRC bu standardın gerekliliklerinin sektörde pratik olarak uygulanabilir olduğunu garanti altına almıştır. BRC tüm dünyada, ilerlemiş ülkelerde hem üretimde hemde ticarette kabul gören ideal bir uygulama paketi ortaya koymuş ve her geçen gün daha da çok yayılmaya başlamıştır.

 

BRC'NİN FAYDALARI 

BRC standardının uygulanması sayesinde ;

Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.

 

Uyumun Faydaları

Gıda yönetim sisteminizi BRC/IoP Paketleme Standardı şartlarına göre belgelendirmeniz kurumunuza aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

BRC/IoP Paketleme Standardı şartları ile ISO 9001:2000 şartları arasında bir sinerji olduğundan, birlişterilmiş bir tetkik iki ayrı tetkike kıyasla bir ölçüde maliyet tasarrufu sağlayabilir.

 

BRC - Gıda Standardı

Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü, Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar. Söz konusu kategoriler;

 

Standardın ilkeleri

Standarda aşağıdaki ilkeler de dâhildir;

Organizasyon

 

BRC PRENSİPLERİ NEDİR

 1. Genel olarak 11 temel ilke BRC sistemininin misyonunu özetlemektedir.
 2. Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
 3. Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
 4. Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
 5. En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
 6. Şartlara aşağıdakiler dahildir
 7. Organizasyon
 8. Tehlike ve risk yönetimi sistemi
 9. Teknik Yönetim Sistemi
 10. Fabrika Standardları
 11. Kirlilik kontrolü
 12. Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları).

Bu şartlar ISO 9000 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Şayet Kuruluş ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile yönetiliyorsa, BRC-IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.

 

BRC BÖLÜMLERİ NELERDİR

BRC Standardı 7 bölüme ayrılmıştır:

 1. Üst Yönetim Taahhüdü ve Sürekli İyileştirme - herhangi bir gıda güvenliği sisteminin etkili olabilmesi için bu İşletme üst düzey yönetimi tamamen uygulama ve sürekli gelişimi taahhüt esastır.
 2. Gıda Güvenliği Planı (HACCP) - Gıda Güvenliği Sistemi için temel uluslararası Codex Alimentarius sistemin gereksinimlerine göre etkili bir HACCP programı
 3. Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi - Bu ISO 9000 ilkeleri üzerine bina, gıda güvenliği ve kalite yönetimi gereksinimlerini ortaya koymaktadır. Bu ürün özellikleri, tedarikçi onayı, izlenebilirlik ve olaylar ve ürün geri çağırma yönetimi için gereklilikleri içerir.
 4. İşletme Standartları - Bu bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi dahil olmak üzere işleme ortamı için beklentilerini tanımlar. Bu yabancı cisim kontrolleri yönetmek belirli bir bölüm içerir.
 5. Ürün Kontrol - Bu ürün tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve Laboratuvarlar ve ürün testi beklentilerini de gereksinimleri içerir.
 6. Proses Kontrol - Bu kuruluş ve güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımı kapsar.
 7. Personel - Bu koruyucu giysi ve personel hijyeni ile ilgili personel ve beklentileri eğitimi için gereklilikleri tanımlar.

 

HACCP KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 

İŞLETME ÇEVRESİ STANDARTLARI

 

ÜRÜN KONTROLÜ

 

PROSES KONTROL

 

PERSONEL

 

BRC BELGESİ NASIL ALINIR

 

Kolay ve kısa 8 adımda belgelendirme yapılmaktadır:

 

ADIM 1 – İş Planlama

BRC Global Standardı sertifikasyonu temini bazı şirketler için büyük sorun olabilir. Belge almak isteyen şirketlere bir belgelendirme denetimi düzenlenmesi öncesinde gerekenleri bilerek firmalarını hazırlıklı hale getirmek için planlamasını yapmalıdır.

 

ADIM 2 - Hazırlanma

BRC Standardı ve firmanızın ihtiyaca uygunluğunun değerlendirilmesi. BRC iyi bir uygulamaya yardımcı olabilir, bazı sektörler için standartların kullanımı konusunda rehberlik klavuzları da yayınlanmıştır.

BRC Global Standartları temin edilmesi.

BRC Global Standartları uygulanmasında yardımcı olmak için, BRC uygulamalı eğitim kursları geniş bir yelpazede geliştirmiştir. Bu eğitimlerin firmamız tarafından verilmesi.

 

ADIM 3 - Değerlendirme

Mevcut sistem ve standardın şartlarına karşı uygulamaları denetim yapmadan firma hazırlamış olmalıdır. BRC sistemini kendiniz de kurabilir yada kuramıyorsanız firmamızdan hizmet talep edebilirsiniz. BRC de söz konusu seviye 6 denetimleri için hazırlıklar değerlendirilir.

 

ADIM 4 – KALİTÜRK® BRC Başvurusu

KALİTÜRK®’ e başvuru yaparken firmanızın yaptığı işi detaylı olarak anlatmalısınız. Sonrasında gerekli denetim için Başvuru formu doldurularak işlem başlatılmış olur.

 

ADIM 5 – Denetim

Firmanızla tespit edilmiş uygun tarih ve denetçiler denetimi gerçekleştirir.

 

ADIM 6 - Düzeltici Faaliyetler

Denetim aşamasında her hangi bir uygunsuzluk tespit edilmişse max. 28 günde kapatılır.

 

ADIM 7 - Belgelendirme kararı

Sertifikasyon Kuruluşu denetçi ve belgelendirme karar için verilen düzeltici faaliyet belgelerine denetim raporunu inceler.

 

ADIM 8 - Rapor ve belge verilmesi (varsa)

Denetim ekibi rapor düzenler. Bu raporlara istinaden BRC belgesi düzenlenir.