Ürün testleri, kalite ve içeriğin yanı sıra gıda güvenliğini sağlamak için de tüm gıda şirketleri ve perakendecileri için önemli bir süreçtir.Yaşamımızı idame ettirmemizde önemli rol oynayan gıda maddelerinin güvenilir şartlarda üretiminin temin edilmesi kritik bir konudur. Faaliyetlerimizi yerine getirirken öncelikli amacımız; güvenilir gıda üretme/sunma yeterliliğine haiz kuruluşların belgelendirilmesidir. Belgelendirme başvurularınız; güvenilirlik, tarafsızlık, gizlilik, şeffaflık, bağımsızlık, dürüstlük ve her türlü ayrımcılıktan uzak olarak eşit muamele ilkelerinden taviz vermeden KALİTÜRK®'ün uzman personeli tarafından değerlendirilir ve belgelendirilir. Gıda zincirinde yer alan kuruluşların her türlü gıda standartlarına göre, gıda programları, hijyen sanitasyon uygulamaları, ürün geri çekme programları, ürün yönetimleri, işletme yönetim ilkeleri, prosedürleri ve faaliyetleri, yönetme ve sürekli iyileştirme ve geliştirme uygulamalarının, Kalitürk, tarafından denetlenmesi, belgelendirilmesi Gıda Belgelendirme faaliyetleri olarak adlandırılır. Uluslar arası ticarette güvenliğin artması ve bunun paralelinde halkın beslenme konusunda gıdalardaki tehlikelere karşı korunması gündeme gelmiştir. Bu gündemler süreç içerisinde gıdasal kaynaklı endişeleri doğurmuştur.

Gıda Belgelendirme faaliyetleri kuruluşların işletmelerin gıda güvenliği yönetim standartlarına uygunluğunun tespiti ve tescili olmaktadır. Kalitürk, kurumların uyguladığı bu gıda standartlarını tespit ve tescil faaliyetlerini tüm gıda belgelendirme kapsamı ile varsa akredite olarak vermektedir.

 

Gıda Belgelendirme, gıda zincirindeki tüm kuruluşlara bazı avantajlar sağlamaktadır. 

Bu avantajlardan bazıları;

 

KALİTÜRK® Gıda Belgelendirme Kapsamımız: