KALİTÜRK® için, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönüyle ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması vazgeçilmezdir. KALİTÜRK® Kalite Belgelendirme Piyasası ile ilgili Türkiye’de ve dünyada meydana gelen tüm değişiklikler firma üst yönetimi ve personeli tarafından yakından takip edilmektedir. Bu değişiklikler nedeniyle gidilmesi gereken revizyonlar, en kısa sürede belgelendirme prosedürlerine yansıtılmakta ve böylelikle müşterilerinin tüm dünya ile birlikte en yeni ve en iyi hizmetten yararlandırılması sağlanmaktadır. Ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümantasyona göre yeterli uygunlukta olduğunun KALİTÜRK® kurumunca belgelendirilmesi faaliyetidir. Kalite güvence sistemi uygulama olarak kuruluşlarda departmanların gösterdiği kaliteyi geliştirme, koruma, iyileştirme, müşterileri memnuniyetini ve tatminini kazanma ve en ekonomik düzeyde hizmet vermeyi amaçlayan çalışmalar bütünüdür. Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim düşüncesiyle, müşteri memnuniyeti ve karlılık sağlamak için son derece gerekli bir araçtır. Her türlü organizasyona, küçükten büyüğe, sanayiden hizmete, kamudan özel sektöre kadar uygulanabilir.

 

Firmamız birçok konuda kalite belgelendirme hizmetlerini standartlar gereğince müşteri memnuniyeti odaklı olarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

Kalite Belgelendirme'nin;

 

Aşağıda belirtilen kalite belgelendirme hizmetlerimizle müşteri konumundaki şirketlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ana hedeflerimizdendir;