Eurep Avrupa perakendecileri ürün çalışma grubu (Euro Retailer Produce Working Group) Avrupa’da tarımsal gıda endüstrisi sektöründeki lider perakendecilerin bir araya gelerek oluşturdukları kar amacı gütmeyen bir oluşumdur. GLOBALGAP EUREPGAP; risk analizi (örneğin,HACCP yoluyla) risk önleme, entegre zararlı yönetimi (ıpm) ve Entegre ürün yönetimi (ıcm) ile sürdürülebilir. Tarım endüstrisinde var olan teknoloji ile sürekli gelişim prensipleri temeline dayanmaktadır.
GLOBALGAP(EUREPGAP), Avrupa’daki büyük perakendecilerin yas meyve-sebze, süs bitkileri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği ürünleri, su ürünleri üretimi ithalatında aradığı sertifikadır. Şirketimiz uzman  kadrosuyla ile sizlere GLOBALGAP (EUREPGAP) ile sertifikası vermektedir. 

Kontrol Noktaları ve Uygunluk Kriterleri için Entegre Çiftlik Güvencesi sistemidir.

Gıda Sektöründeki riskler ve sıkıntılar globalleşen dünya ticareinde de giderilmesi gereken en önemli unsuru oluşturmatadır. GLOBAL G.A.P (Eurepgap isminin yerini Globalgap ismi almıştır.) dünya ülkelerinin hızla büyüyen tüketici gereksinimlerini, tarımsal üretime dönüştürerek,  küresel pazarlar için yerinde bir uygulama olup,  İyi Tarım Uygulamaları için de önemli bir referans standarttır. GLOBAL G.A.P dünyada yetiştirilen tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü standartlar oluşturan özel bir kuruluşudur. Bu kuruluşun amacı, global tarımın bütününe farklı ürün uygulama kabiliyetlerini geliştirmek ve İyi Tarım Uygulamaları (GAP) için de referans bir standart oluşturmaktır. GLOBAL G.A.P çiftlik uygulamaları ile üretilen çiftlik ürünlerinin sertifikalanması, tohum, fide ve tüm tarım faaliyetleri gibi tarım girdilerinden sertifikalı ürün sürecini de içeren çiftlik ön çıkış yani bir-dur-al standardıdır.  GLOBAL G.A.P bir iş etiketidir ve bu nedenle tüketiciler direk göremezler. GLOBAL G.A.P Sertifikasyon hizmetleri yüzden fazla  ülkede verilmektedir.  GLOBAL G.A.P sertifikasyonuna dünya çapında “Tarladan Sofraya”  tüm gıda üreticileri başvurabilir, Belgelendirilebilir. GLOBAL G.A.P Sertifikasyonunda üreticilere habersiz denetimler, ek denetimler ve yıllık denetimler yapılır. GLOBAL G.A.P bir dizi belgeden oluşmaktadır. Bu belgelerin kapsayacak, GLOBAL G.A.P Genel Yönetmeliği, GLOBAL G.A.P Uygunluk Kriterleri, Kontrol Noktaları ve Kontrol Listeleri şeklindedir. Farklı Çiftlik güvencesi sistemlerinin öncesinde GLOBAL G.A.P gibi uygulamaları olduğu, bölgesel olarak uyumlaştırılan yönetim sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve böylece birden fazla denetim geçirmek zorunda kalan çiftçilerin bu problemlerini önlemek için GLOBAL G.A.P standardının bulunması gerekiyordu . Mevcut ulusal veya bölgesel çiftlik güvencesi planı  kıyaslama sürecini başarıyla tamamlayan GLOBAL G.A.P standardı bu uygulamalara eşdeğer olarak kabul edilir. 

 

Örneğin; Organik Gıda üretiminde zirai ilaç kullanımı yasak olmasına rağmen GLOBAL GAP(EUREPGAP) şartlarında ilacı etiketinde yazan uygun şartlarda kullanmak yeterlidir. Bu standart ülkemizin kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.

 

Neden GlobalGap (EurepGAP)

GlobaGap Belgesi ile; insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntıar içermediği, çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği, üretim sırasında, üretimle ilgili insanları veya diğer canlıları olumsuz olarak etkilemediği, üretim sırasında, tüketicinin bulunduğu ülkenin ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarım mevzuatlarına uygun işlemler yapıldığı belgelenmiş olur.

 

  1. GLOBALGAP(EUREPGAP), Avrupa’daki büyük perakendecilerin yas meyve-sebze, süs bitkileri, büyük ve küçükbaş hayvan çiftliği ürünleri, su ürünleri üretimi ithalatında aradığı sertifikadır.
  2. GLOBALGAP(EUREPGAP) Sertifikası alan çiftçiler, üretici birlikleri, kurum ve kuruluslar, ürettikleri tarım ürünlerinin ihracat yaptıkları ülke pazarlarında öncelikli olmalarını sağlarlar. (IGEME verilerine göre yıllık yaş meyve sebze üretimimizin yalnızca %5 – 6’sı ihracata dönüşebilmektedir.)
  3. GLOBALGAP(EUREPGAP), güvenli tarım ve gıda ile ilgili metotların ve teknolojilerin devamlı gelişmesini desteklemektedir.
  4. GLOBALGAP(EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini arttırır.
  5. GLOBALGAP(EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözlesmesel baz sağlar.
  6. GLOBALGAP(EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da öncelikli olarak tercih edilecektir.

 

GLOBALGAP’IN AMACI NEDİR

Giderek bilinçlenen tüketici; gıdanın çevreye zarar verilmeden, insan ve hayvan sağlığına uygun. Güvenli bir şekilde üretildiğinden emin olmak istemektedir. Bu nedenle hem alıcı hem de dünyanın değişik ülkelerinden tedarikçi şirketlerden oluşan EUREP; kendi toplumlarının sağlıklı tarımsal ürünler tüketmesini temin etmek için bu ülkelerde yetiştirilen ve dışarıdan ithal edilen tarımsal ürünlerde aranan minimum Standardları belirleyen bir protokol hazırlamıştır. Bu anlamda; ürünün tohum aşamasından ekimde kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada ekildiğine kadar bütün bilgilerini içeren bir izlenebilirlik oluşturulması gerkmektedir. Böylece ürünler üretimden tüketime kadar tüm aşamalarıyla kontrol altına alınmış olmaktadır.

EUREPGAP; risk analizi (örneğin,HACCP yoluyla) risk önleme, entegre zararlı yönetimi (ıpm) ve Entegre ürün yönetimi (ıcm) ile sürdürülebilir tarım. Tarım endüstrisinde var olan teknoloji ile sürekli gelişim prensipleri temeline dayanmaktadır.

Böylece EUREP üyeleri, müşterilerine “güvenilebilir” bir ürün verme garantisini sunmaktadır.

 

GLOBALGAP Belgesi (EUREPGAP) Faydaları:

 

Globalgap Belgesi Kapsamı

GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve Genel Kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır.