Kuruluşların gıda güvenliği açısından kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak denetçilerin yetiştirilmesi, tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesinin sağlanması, taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesinin paylaşılması, belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiştirilmesi. Uluslararası kabul görmüş olan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı maddeleri ve uygulamaları hakkında katılımcıların bilinçlendirilmesi, iç ve dış Gıda Güvenliği Sistemi denetiminin nasıl planlanacağı, organize edileceği, yürütüleceği ve sonuçların raporlanması süreciyle ilgili eğitimin verilmesidir. Ayrıca denetçileri kendi kurumlarını 3. taraf denetimlere hazırlama aşamasında destek olmaktır.

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi / baş denetçisi olmak isteyenler

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar

Tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesini sağlamak isteyenler,

Taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşmak isteyenler

Belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel denetçiler , denetçi adayları

Danışmanlar

 

Katılımcı Sayısı: Her bir sınıf için en az 4, en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.

Eğitmen: Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 5 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.