Katılımcılara ISO 50001 Standardını tanıtıp Enerji Yönetim Sistemi’nin gereksinimleri ve faydalarını anlattıktan sonra etkin bir Enerji Yönetim Sistemi (EnYS) tetkiki yapmaları ve yönetmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edindirmek. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşların enerji ihtiyaçlarının belirlenmesi, tüketimlerinin izlenmesi, ölçülmesi odaklıdır.

ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardı sera gazı salınımı konusunu da doğrudan ilgilendirmektedir. Verimli enerji kullanımı konusunda sürekli iyileştirme çevre etki boyutlarını azalttığı gibi enerji tüketimini düşürerek tasarruf imkanı da sağlayacaktır.

 

Eğitimin Tanımı

ISO 50001:2011 Baş Tetkikçi Eğitimi; ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 şartlarına uygun olarak etkin enerji yönetim sistemi (EnYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri sağlar. Eğitimde, bir EnYS’nin bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklanır, ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik prosesi anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalı canlandırmalar, grup çalışmaları, ve tartışmalardan oluşan dengeli bir programla, gerekli tetkik becerilerini kazanacaksınız. Buna ek olarak, eğitim sırasında ISO 5001 standardının ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu da tartışılacaktır.

 

Eğitimin İşinize Faydası;

 

Bu eğitimi tamamladıklarında, katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklardır:

  1. Enerji yönetimin temellerini tartışmak
  2. Bir EnYS’nin amacını açıklamak
  3. ISO 50001:2011 standardının şartlarını bir tetkik bağlamında yorumlamak
  4. Bir EnYS tetkikini planlamak ve gerçekleştirmek
  5. Tetkik iletişimini ve görüşmelerini yönetmek
  6. Bir enerji yönetim sistemi tetkikini raporlamak ve takibini yapmak
  7. Açılış, kapanış ve takip toplantılarını gerçekleştirmek
  8. EnYS’yi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek

 

Katılımcı Profili;

Çalıştıkları firmalarda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini uygulayan/uygulamak isteyen çalışanlar, öğrenciler, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip firmaların çalışanları 

 

Eğitim İçeriği;

Enerji ve Enerji Verimliliği ile İlgili Temel Kavramlar

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Tanıtımı, Faydaları ve Gereksinimleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminde Organizasyon Yapısı

ISO 19011:2002 Tetkik Kılavuzu Kavramları

Pratik ve Örnek Çalışmalar

 

Katılımcı Sayısı: Her bir sınıf için en az 4, en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.

Eğitmen: Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 5 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.