İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygunluğu, etkinliği, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde tetkik edilmesi, prensipleri ve özel uygulamaları konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Tetkiklerinin etkin ve amaca uygun olarak yapılabilmesi için TS-EN-ISO 19011 standardı çerçevesinde tetkik görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve Eğitim sonunda tüm katılımcıların EOQ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Personeli Belgelendirme Şeması’nda öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitim sonunda tüm katılımcıların akredite kuruluşlarca öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Tetkik/Baş Tetkik Görevlisi olmalarının sağlanmasıdır.

 

Yeterlilik;

Bütün katılımcıların Sağlık & Güvenlik iç denetim uygulaması ve OHSAS 18001 gereklilikleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. İdeal olan, eğitim öncesi OHSAS 18001 Genel Bilgilendirme ve İç Denetçi eğitimlerimize katılmanız olacaktır.

Katılımcıların en az 2 yıllık yüksek okul mezuniyeti şartı vardır.

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

Yönetim sistemleri tetkikçisi olmak isteyenler, işletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş vasıflı personelleri, yönetim sistemi danışmanları, baş tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler.

 

Katılımcı Sayısı: Her bir sınıf için en az 4, en fazla 20 kişi ile sınırlıdır.

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.

Eğitmen: Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 5 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.