ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması ve diğer amacı Çevre Bakanlığı Mevzuatları ve ISO 14001 : 2004 standardına göre yönetim sisteminin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması, çevre yönetim sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standartları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılması, standardın istediği minimum ihtiyaçların karşılanmasına yönelik doküman örnekleri ve uygulamaları ile ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular katılabilir.

Şirketlerinde ISO 14001 çevre sistemini kurmak, ISO 14001 belgesi almak, ISO 14001 çevre eğitimini almak ve çevre sistemini sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve ISO 14001 danışmanları.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ilgi duyan herhangi bir sebebi olmadan öğrenmek isteyenler.

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları vb.

 

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifika verilir.