ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri dokümantasyonu içinde yer alan Bilgi Güvenliği Politikası ve Bilgi Güvenliği Hedefleri, Bilgi Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk Tablosu, Programlar, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanması sağlanmaktadır.

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi ve ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin dokümantasyonu ve temel bilgiler ile doküman hazırlama örnek çalışmaları yapmaktır.

Bu eğitim; ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanları nasıl hazırlanır? Dokümantasyon nasıl yayınlanır? ISO 27001:2005  dokümanları nelerdir? Prosedürler, Talimatlar, Formla, Planlar hazırlanır iken nelere dikkat edilir. Doküman revizyonu nasıl yapılır gibi bilgileri içeren eğitimdir.

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

ISO 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular katılabilir.

Üst ve orta kademe yöneticileri, bilişim sektöründe çalışanlar, proje yöneticileri, kalite yöneticileri, bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların çalışanları ve tüm bilgi-işlem çalışanları.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili temel bilgileri olanlar, bir kuruluşta dökümantasyon ile ilgili bölümlerde çalışanlar veya bilgi güvenliği yönetim sistemine geçmek isteyen veya bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlarda çalışan her kademeden personel.

Çalıştıkları firmalarda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak isteyen çalışanlar, CV lerinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile İlgili Tecrübelerini Katmayan İsteyen Çalışanlar, Öğrenciler, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile Yönetilen Firma Çalışanları, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sistemine ilgi herhangi bir sebep olmaksızın öğrenmek isteyenler.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşların çalışanları.

 

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifika verilir.