ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

ISO 50001 standardına bağlı olarak, bir enerji yönetim sistemi kullanmanın, gereksinimleri ve faydaları hakkındaki kavramlara genel bir bakış sağlamaktadır.

ISO 50001 maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek sistematiği kurmay yardımcı olur. Enerji sektöründe çalışan personel ve yöneticileri hedefleyen eğitimlerimizde dökümantasyon doğrultusunda uygun eğitimi alıp bu konuda yetkinliğinizi artırabilirsiniz.

Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin uygulanmasından fayda sağlayabilir. Üreticiler, IT faaliyetleri, ağır malzemeli işletmeler, yiyecek üreticileri, kimyasal kullanan tesisler ya da tıbbi tesisler enerji yönetim sisteminden faydalanabilecek iş kollarındandır.

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Özellikleri;

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular katılabilir.

Enerji harcamalarını azaltmak ve kontrol altına alma isteyen kuruluşların mühendis ve yöneticileri, kendilerini bu konuda geliştirmek isteyenler.

 

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifika verilir.