OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanlarının tanımlanması ve hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması.

Organizasyonlarda İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak, sistemi kurmak ya da geliştirmek isteyen yönetici ya da çalışanların OHSAS 18001 standardının gereklilikleri konusunda ve kuruluşlarında Yönetim Sistemini kurmak için gerekli şartlar hususunda ve standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi vermek ve TS 18001/OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin dokümantasyonu ve temel bilgiler ile doküman hazırlama örnek çalışmaları yapmak ve katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Yönetim Sistemi ve temel elemanları, gereksinimler ve uygulama pratikleri ile kuruluş içi İSG Yönetim Sistem Denetimi uygulamalarının oluşturulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek kuruluş içi İSG sistem denetçisi yetiştirilmesini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular katılabilir.

Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurmaya başlayacak, kurma aşamasında olan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirmek isteyen yönetici, çalışanlar ve öğrenciler.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ilgili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, danışman ve denetçi adayları, İSG sistem kurulum ve sistem yönetiminde görev almak isteyen çalışanlar, mühendisler, uzmanlar, kalite ve İSG sorumluları vb.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini öğrenmek ve uygulamak isteyenler.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine ilgi duyan herhangi bir sebep olmaksızın öğrenmek isteyenler.

 

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifika verilir.