ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Müşteri Memnuniyeti ve Kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesidir.

ISO 10002 standardının firma içinde denetimini yapmak için gereken yapısal ve teknik gereklilikler ile denetçi özellikleri ve denetim kurallarının katılımcılara aktarıldığı eğitim programıdır. Katılımcılara denetçilik esnasında uymaları gereken teknik ve etik kuralların aktarıldığı, Denetim planlaması ile başlayarak kapanış toplantısı ile sonlanan sürecin nasıl kurgulanıp, nasıl yönetileceğini öğreten, İç denetçi bakış açısı ile standardın uygulamasındaki yorum becerisini arttıran, Her madde için uygun denetim argümanları içeren programdır.

 

Eğitimin Amacı;

Bu eğitim katılımcılara iç denetlemelerin ISO 10002 standardı kapsamında nasıl yapılacağını öğretecektir. Katılımcılar denetlemelerin nasıl planlanacağı, gerçekleştirileceği, raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet alacakları ile ilgili uygulamalar yapacaklardır.

Eğitimin İçeriği;

Eğitimde konular, gerçeğe uygun uygulama örnekleri ve grup çalışmaları ile tartışılır.

 

Katılımcı Profili;

Yönetim Sistemleri İç tetkikçisi olmak isteyenler,

İşletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, Yönetim Sistemi Danışmanları, iç tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler.

 

Sınav: Eğitim sonunda sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesinde duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim öncesi duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.

Sertifika: Eğitim sonunda eğitime katılanlara sertifika verilir.