Potansiyel iç denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara is sağlığı ve güvenliği iç denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması için düzenlenen bir eğitimdir.

Bu eğitim, ISO 14001 gereksinimlerine göre Çevre Yönetim Sistemi kurulması ve Çevre Yönetim Sistem Denetimlerinin uygulanması ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak isteyen kişi / kuruluşlar için hazırlanmıştır.

Eğitimin amacı; katılımcılara çevre, çevre kirliliği, çevre boyut-etki analizi, çevre mevzuatı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve temel elemanları, ger eksinimler ve uygulama pratikleri konusunda bilgi verilmesi ve kuruluş içi Çevre Yönetim Sistem Denetimi uygulamalarının oluşturulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gerekli bilgileri aktarmak ve bu bilgileri pratik uygulamalarla pekiştirerek kuruluş içi Çevre Sistem Denetçisi yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu eğitimin sonunda katılımcıların Çevre Yönetim Sistemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Kuruluş içinde uygulanan ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Şirketlerinde ISO 14001 çevre yönetim sistemi kurmak, ISO 14001 belgesi almak, ISO 14001 eğitimini almak ve çevre sistemini sürdürmek isteyen tüm kuruluşlar, kişiler ve iso 14001 danışmanları. iso 14001 iç denetçi sertifikasına sahip olmak isteyen kişiler,

Aynı zamanda, kuruma yeni katılan çalışanların iso 14001 belgesi şartları hakkında bilgi edinmesi ya da mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin periyodik olarak pekiştirilmesine yönelik olarak da kullanılabilir.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.