Eğitim piyasaya gıda ürünü sunan her türlü işletmenin sürekli olarak hijyen standartlarına uygun, güvenilir, sağlıklı, müşteri beklentilerini karşılayacak ürünü sunması için gereklilikleri ortaya koyan bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi temel bilgilerini vermeyi amaçlamaktadır.

ISO 22000 İç denetim; ISO 22000 belgesi kapsamındaki faaliyetlerinin ve sonuçlarının planlandığı şekilde uygulanıp uygulanmadığının, ISO 22000 belgesi kapsamındaki düzenlemelerinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve ISO 22000 sistemindeki amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesidir.

Kuruluş içinde uygulanan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek.

Genel İnceleme;

 1. Gıda Güvenliği ve Kalite kavramlarına genel bakış  
 2. Tehlike Kavramı ve Proseste Ele Alınması
 3. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kavramına Genel Bakış 
 4. Gıda Güvenliği Ve HACCP Kavramlarının Farklılıkları ve Yeni Yaklaşım Prensipleri 
 5. ISO 22000 Standardının Ana İçeriği Ve Özeti 
 6. ISO 22000 Standardının Maddeler Bazında İncelenmesi 
 7. PRP- Ön Gereklilik Programları    
 8. Tehlike Analizleri ve Risk Değerlendirme
 9. HACCP Planlarının Hazırlanması 
 10. Kurulan Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Doğrulanması, İzlenmesi Ve Gelişim Noktaları 
 11. ISO 22000 ve ISO 9001 Sistemlerinin Entegrasyonu 

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

ISO 22000 iç tetkikçisi, iç denetçisi olmak isteyenler,

Şirketlerinde ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları,

ISO 22000 Danışmanları,

ISO 22000 iç tetkikçi, ISO 22000 iç denetçi eğitimcisi olmak isteyenler.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. 

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.