Bu kurs İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminizin etkinliğini nasıl denetleyebileceğinizi içermektedir. Ohsas 18001 İç Denetçisi Eğitimi, yüksek düzeyde etkileşime dayanmaktadır. Kurs süresince sürekli olarak değerlendirmeler yapılacaktır. Kuruluş içinde uygulanan OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Standardı’nın yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini belirleyecek uygulamaları tanıtmak; iç tetkiklerin planlanması, uygulanması, tetkikçi seçimi v.b. konularda temel bilgileri vermek ana hedeftir.

Bu eğitimin temel amacı, şirket içi İS&G tetkikçilerine, İS&G şartları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve düzenlemelere uygunluğun tetkik edilmesine yönelik prensipleri ve uygulamaları anlatmaktır.

Eğitimin İçeriği;

 

Eğitimin Kazanımları;

İS&G yönetim sistemlerinin tetkiklerinde, tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması ve bir tetkiki planlama, hazırlama, uygulama ve ilgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre hem sözlü hem de yazılı olarak raporlama becerisinin kazandırılması.

OHSAS 18001’in şartlarının anlaşılması.

 

Katılımcı Profili;

OHSAS 18001:2007 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında iç ve dış kalite tetkiklerinde görev alacak ve tetkike tabii tutulacak personel.

Katılımcıların İS&G yönetim sistemleri standartları hakkında önceden bilgi sahibi olmaları tavsiye edilir. Ancak bu zorunlu değildir, zira bu kurs, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir geçmişleri olan fakat yönetim sistemlerinin tetkikinde nispeten yeni olan kişiler için tasarlanmıştır.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 2 yada 3 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.