Eğitime katılan kişilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemini (OHSAS18001) çalıştıkları şirketlerde yürütmelerini ve şirketlerinde uygulanmakta olan sistemleri geliştirmelerini sağlamak.

Ohsas 18001 Nedir

OHSAS 18001, BSI (British standarts Institute) tarafından yayınlanmış olan "İş Sağlığı ve Güvenliği" standardıdır.

OHSAS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.

OHSAS 18001 bir yandan kuruluşların yasal standardlarla olan uyumunu gösterirken öte yandan iş ortamının sürekli iyileştrilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

OHSAS 18001 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

 1. Kapsam
 2. Atıf Yapılan Standartlar
 3. Terimler ve Tarifler
 4. ISG Yönetim Sistemi Unsurları
 5. 1 Genel Şartlar
 6. 2 ISG Politikası
 7. 3 Planlama
 8. 4 Uygulama ve Çalıştırma 
 9. 5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
 10. 6 Yönetimin Gözden Geçirmesi

OHSAS 18001 STANDARDI

OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Serisi-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Spesifikasyonu

OHSAS 18002: Is Sagligi ve Guvenligi Yonetim Sistemleri-OHSAS 18001 Uygulama Rehberi

NEDEN OHSAS 18001

 1. Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesi,
 2. Kârlılığı arttırmak,
 3. ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
 4. Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek,
 5. Motivasyon ve katılımı arttırmak,
 6. Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak,
 7. Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak,
 8. Kuruluşlar tarafindan sürdürülmekte olan ISG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Eğitimin İçeriği:

 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikası
 2. İnsanlar
 3. Dokumanlar
 1. Gerçekleştirme
 2. Dağıtım
 3. Servis
 4. Kontrol
 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetçileri
 2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği çemberleri
 3. Problem çözümleri

 

Katılımcı Profili:

Eğitime tüm insan kaynakları katılabilir, Ancak İşletmelerde üst düzey görev alanlar ve/veya görev almak isteyen tüm vasıflı insan kaynakları, İş güvenliği Uzmanları.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 3 - 5 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.