FMEA, bir ürünün tasarım ve üretimi ile ilişkili olarak çıkabilecek hata türleri ve nedenlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi, Oluşabilecek hatanın alınan önlemler ile ortaya çıkma şansını azaltmaya veya yok etmeye yönelik aktivitelerin belirlenmesi, Bütün bu işlemlerin dokümante edilmesi olarak tanımlanabilir. Hata Türleri ve Etkileri Analizi, işletmeye zarar verebilecek hatalı ve başarısız ürünlerin piyasaya sürülmesi olasılığını önlemeye yarayan bir tekniktir. Bu teknik sezgisel bir yaklaşıma dayanmamaktadır. Bu türden sorunların, sorun iyice büyümeden önlenebilmesi için uygulanabilecek teknik “Hata Türleri ve Etkileri Analizi” dir. Bu teknikle ciddi hataların önceden tahmin edilmesi ve elimizdeki kıt kaynakların diğerlerine göre daha önemli olan sorunlara yönlendirilerek önleyici faaliyetlere gidilmesi mümkündür.

Eğitimin Amacı;

Üretilen ürün aşamalarında yada üretim süreçlerinde çıkabilecek olası bütün arızaların ve ilgili sebeplerin ele alınması ve çözümlenmesiyle, ürünün veya prosesin özellikle kalite, emniyet ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik olarak, kritik durumlarını ve zayıf noktalarının belirlenmesini hedefler. Ayrıca, katılımcılara kuruluşlarındaki ürün ve/veya süreç geliştirme faaliyetlerinde kişisel verimlerini artırmak ve kaliteli ürünleri daha kısa sürede geliştirebilme olanağı sağlar. Tasarım aşamasında yapılan FMEA çalışmaları, müşteri tatminini maksimumda sağlamaya yönelik tamamlayıcı bir aktivite olarak tanımlanabilir. Tam olarak uygulayıp sonuçlandırılmış bir FMEA çalışması, oluşabilecek bir çok hatanın önlenmesini sağlayacaktır.

 

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

Tüm Sistem Yöneticileri, üretim sektöründe yer alan yöneticiler, personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.