Eğitime katılan kişilere, kuruluşlardaki hijyen ve sanitasyonun nasıl sağlanacağının, izleme ve kontrol yöntemlerinin, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerinin anlatılmasının yanında sağlıklı koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi için gerekli altyapı ve çalışma ortamı iyileştirmeleri, atık uzaklaştırma yöntemleri, çalışan hijyeni gibi konuların da bilgi verilmesidir.

Gıda Zincirinde yer alan kuruluşların HACCP Sistemine yönelik etkin bir hijyen, sanitasyon programı uygulayabilmeleri için gıdaların üretiminde, teknolojik işlem uygulamalarında, depolanmaları sırasında genel hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlanması.

  1. Temel Hijyen Eğitimi
  2. Personel Hijyeni
  3. İişletme Hijyeni ve Sanitasyonu
  4. Otel ve Mutfaklarda Hijyen ve Sanitasyon
  5. Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

Kuruluşlarda HACCP şartlarınca gıda güvenlik sistemi hijyen ve sanitasyon programını oluşturmakla (özellikle HACCP ekibi üyeleri) görevli tüm çalışanlar ve gıda maddeleri ile temas halinde olan personeller.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.