İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG), işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucu malzemelerin özellikleri, temini ve kullanımı konusunda çalışmalarımızı bilinçlendirmek.

Dünyada meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirmek.

 

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

Kuruluşuna İSG İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini almak isteyen firma sahipleri, yöneticileri ve diğer personelleri.

4857 sayılı İş kanunu 77 md. si gereğince zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İSG), almak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.