TS-EN-ISO/IEC-17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının, deney/ölçüm sonuçları ile birlikte verecekleri ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi konusunda gerekli bilgileri, teknikleri ve örnek uygulamaları kapsamaktadır. Ölçme belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan istatistiksel yöntemleri açıklamaktır. Ölçüm belirsizliği genel olarak birçok bileşeni içerir. Bu bileşenlerin bir kısmı, ölçüm serileri sonuçlarının istatistiksel dağılımına bakılarak tahmin edilebilir ve deneysel standart sapma yardımıyla karakterize edilebilir. Diğer bileşenlerin tahmini ise sadece tecrübeye veya diğer bilgilere dayandırılabilir.

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

GLP İyi Laboratuar Uygulamalarını  geliştirmek ve iyileştirmek isteyenler, Laboratuvar Personelleri, yöneticileri, sahipleri, kariyerini geliştirmek isteyen konu ile alakalı tüm insan kaynakları.

Kurum ve Kuruluşlarda bulunan laboratuarlarda ve üst yönetiminde bulunan mühendis, tekniker ve görevli tüm personel.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.