Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemler olarak belirtilen Tehlikeli Atık Yönetimi eğitimini uzman eğitimcilerimiz eşliğinde vermekteyiz.

Eğitimin Amacı;

Sanayi ve imalat üretiminde farklı farklı uygulamalar neticesinde ortaya çıkan atıkların, sanayi, evsel, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınması bilincini oluşturmak.

 

Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi Başlıkları;

  1. Çevre Yönetim Sorumlusu Tayin Edilmesi
  2. Tehlike Atıkların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
  3. Tehlikeli Atık Yönetim Planı Oluşturulması
  4. Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimleri
  5. Tehlikeli Atıkların Kaynağında Azaltılması
  6. Tehlikeli Atıklarında Kaynağında Ayrı Toplanması
  7. Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması
  8. Tehlikeli Atıkların Taşınması, Geri Kazanım / Bertaraf Ettirilmesi

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

Faaliyeti sırasında tehlikeli veya diğer atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1/2 yada 1 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.