Küreselleşen ve rekabetin ön plana çıktığı iş dünyası koşullarında tüm kuruluşlar ürün ve hizmet kalitesinde sürekli daha iyiyi aramak ve daha iyi olmayı hedeflemek zorundadır.

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), bir kurumun sürekli gelişmesi için uyguladığı sistematik, bütünsel ve organizasyonel yaşam biçimidir. Müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için her süreçte personelin katılıma dayalı olan bu yönetim modeli, kurumlarda sürekli gelişim ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlayarak iç ve dış müşteri memnuniyetinin ve üretkenliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi sonucu kurumun başarılı sonuçlar elde etmesini hedefler. Bu yönetim modelinde amaç, piyasanın ihtiyaçlarında yoğunlaşma, tüm alanlarda kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli geliştirilmesi ve iletişimin sağlanmasıdır.

Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir. Toplam Kalite Yönetimi; uzun dönemde müşterilerin tatmin olmasını başarmayı, kendi personeli ve toplum için yararlar elde etmeyi amaçlar ve kalite üzerine yoğunlaşır. Tüm personelin katılıma dayalı bir yönetim modelidir.

TKY'nin amaçlarını; verimliliği ve kaliteyi arttırma, şikayetleri ortadan kaldırma, maliyetleri azaltarak eldeki kaynakların optimum kullanımını sağlama, işlem zamanını kısaltma ve gelişmelerin sürekli izlenerek kurumsal faaliyetlere aktarılması gibi sıralamak mümkündür. Bu eğitimin amacı Toplam Kalite Yönetimi'ni uygulayan veya uygulamak isteyen şirketlerde bu anlayışı yerleştirmek ve sürecin şirket içinde yayılmasını sağlayacak uygulayıcılar yetiştirmektir. Bu eğitimle katılımcılar, bir kuruluşta Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulanması ile kaliteyi yükseltmenin, verimliliği artırmanın, maliyeti düşürmenin ve rekabet gücünü artırmanın ne ölçüde gerçekleşebileceği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 

Eğitimin Amacı;

Toplam kalite yönetimi uygulama aşamalarının örneklerle tanıtılması anlaşılmasının sağlanması.

 

Eğitimin İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

kalite Yönetim Sistemleri kurumlarına ve hayatlarına entegre etmek isteyen firma sahipleri, yöneticileri, uzmanları ve personelleri.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.