Gıda üretiminde çalışmakta olan personeli gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, minimum düzeye indirmeyi veya yok etmeyi hedefleyen gıda güvenliği yönetim sistemi hakkında bilgilendirmektir.

Güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve/veya mikrobiyolojik tehlikeleri ortadan kaldırmayı veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen bir gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerini örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulması sağlanılır. Tüm Gıda Zincirinde yer alan işletmelerde “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ni kurmak isteyen katılımcılara bilgi sunmak,  sistem kurma konusunda beceri kazandırmak ve kurulmuş sistemi geliştirmek için gerekli becerileri kazandırmak.

 

Eğitimin Amacı;

Global Örgütlerden FAO ve WHO tarafından kurulan, Kodeks Alimentarius Komisyonunun uluslar arası ticarette gıda ürünlerinde gıda güvenliğinin uyulmasını tavsiye ettiği HACCP sistemi ve HACCP sistemi uygulama kılavuzunun uygulamalarını içeren sistemdir. Bu gıda güvenlik sistemi HACCP’ in ihracatta karşımıza teknik engel olarak çıkmaması ve uluslar arası piyasada ve ülkemiz pazarında yayılması bu sistemin uygulanışı ile mümkündür. HACCP sistemi, Tarım Bakanlığı tarafından Gıda üretim yerleri için istediği kriter şartlardan bir tanesidir. Bakanlık kuruluşlara verdiği “İşletme Kayıt Belgesi” için HACCP Belgelendirmesini ve uygulamalarını istemektedir. Önceleri Gıda Üretim, sicil, kayıt belgesi gibi sertifikalarla istediği şartları 2012 yılından itibaren “İşletme Kayıt Belgesi” adı altında tek bir sertifika ile tanımlamaktadır. Bu çerçevede gıda tesisleri açısından HACCP sistemini belgelendirmenin ve uygulamanın yolu HACCP temel eğitimini alarak kendi HACCP sistemini ve planlarını kendilerinin geliştirerek uygulamasıdır.

 

Eğitim İçeriği;

 

Katılımcı Profili;

HACCP Sistemi ’nin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, sistemi kuracak, uygulayacak gıda bilgisi olan yönetici personel,  iş adamları, birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonlarında görev alan üyeler.

 

Sınav: Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.

Eğitmen: Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Tarihi: Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi: 1 yada 2 gün.

Eğitim Yeri: Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika: Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.