KALİTÜRK® Basınçlı ekipmanların test ve belgelendirmesinde güçlü kadrosu ve deneyimi ile müşterilerinin en güvenilir ortağıdır. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu ekipmanların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır. Basınçlı ekipmalar gurubuna giren imalat sektörü ürünlerinin, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrollerini  içeren Gözetim türüdür.

Kalitürk Basınçlı ekipman olarak nitelendirdiğimiz ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar kapsamı gözetilerek aşağıda listelenen malzemelerin kontrollerini, korozyon, sızdırmazlık, kalınlık, aşınma, çatlak, çizik, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon, cihazların kalibrasyon durumu, son muayeneler, fabrika imalat kontrolü, saha montaj kontrolü, performans ve işletmeye alma testlerine gözetim ve sertifikasyon hizmetlerimiz dahilindedir.