İmalat Sektöründe bağımsız kuruluşlar tarafından yapılması gereken tüm kontrolleri içeren Gözetim türüdür.

Kalitürk  değişik Sektörel ürünler için geliştirilmiş ulusal ve uluslar arası standartlar kapsamı gözetilerek aşağıda listelenen malzemelerin kontrollerini, boyut kontrolleri, tahribatlı ve tahribatsız testlere nezaret, son muayeneler, fabrika imalat kontrolü, saha montaj kontrolü, performans ve işletmeye alma testlerine gözetim ve sertifikasyon hizmetlerimiz dahilindedir.