Dönem içerisinde yaşadığımız teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarakta güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur. iş güvenliği açısından periyodik kontrollerinin yapılmasını hükme bağlamıştır. Bu amaca yönelik olarak kurulmuş olan yetkili firmamızda, konusunda deneyimli makine mühendisi kadrosu ve modern test cihazları ile sözü edilen periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir. KALİTÜRK® kontroller sonucu verdiği raporlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir. Dünya’ da ve Türkiye’ de teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının sanayileşmenin ve gelişmişliğin göstergesi olarak artmaktadır. Bu artışın getirilerinden birisi de iş ve çalışma yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarak ta emniyet, güvenlik tedbirlerinin alınması gerekleri ortaya çıkmıştır. 

Ülkemiz, Çalışma ve İş Mevzuatları yasal gereklerinden olan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" gereğince işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar, kaldırma, itme makinalarının periyodik kontrollerinin uzman makina mühendislerince yapılması zorunlu hale getirmiştir. Ülkelerde iş koşulları ve zamana bağlı olarak aşağıda sınıflandırılan basınçlı kaplar, kaldırma, itme makineleri gün geçtikçe yıpranma, bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu deformasyon sürüdükçe makinelerin kullanım ömürleri'de zamanla tükenmektedir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir. 

Periyodik Kontrollerin Faydaları:

Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak, Üretimin verimli bir hal kazanmasını sağlamak, Çalışma koşullarını verimli hale getirmek, İş kazalarının önüne geçmek, Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak, Çalışanlarla makineler arasındaki ilişkiyi geliştirmek, adaptasyonu sağlamak, Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek. Yapılan periyodik bakım ve kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği gerekleri sağlanmaktadır.İş güvenliğinin sağlanması da sağlıklı iş hayatı, huzurlu çevre ve verimli bir üretimi getirmektedir.

Kalitürk bu ihtiyaçlara cevap vermek için Yüksek Makine Mühendisi Uzmanlarını sektörün emrine sunmuştur. Firmamıza başvurarak rahatlıkla kontrol ve gözetim hizmetleri alabilirsiniz.

Periyodik Kontrollerin İçeriği:

Uzmanlarımız tarafından yapılan periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır.

Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Aşağıda isimleri verilen basınçlı kapların yılda 1 (bir) kez, kaldırma-itme makinelerinin ise yılda 4 (dört) kez periyodik kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur;

Basınçlı Kaplar:

Kaldırma İtme Makineleri:

Neden Yaptırılmalı