KALİTÜRK® Patent Faydalı Model Takip işlemleri ile sizlere hizmet sunmaktadır. Haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı nezdinde başvuruları yapılan ve Resmi Patent Bülteninde ilan edilen patentlerin faydalı modellerin, ve modelinize benzer olup olmadığının takibi yapılabilecek, benzer bulunan patent ya da faydalı model başvuruları her ay düzenli olarak tarafınıza rapor etmekteyiz. 

Fakat Patent / Faydalı Model Koruması için tescil tek başına yeterli değildir özellikle Faydalı Model Başvurularında yenilik incelemesi yapılmadığından aynı veya benzer başvuruların tescili mümkün olmaktadır. Patent faydalı model sahibi benzer taklit başvurulara patent bülteni yayını sırasında itiraz etmez ise benzer taklit başvuru tescil edilir. 

 

Patent Faydalı Model Sahibinin Kanuni Hakları; 

Öncelikle Faydalı Modeller Hakkında ayrıca bir hüküm olmadığı durumlarda patente uygulanacak kuralların aynen uygulanacağını bilmeniz gerekir.

Patent Faydalı Model hakkındaki kanun hükmünde karar namede belirtilen durumlarda eğer patent üçüncü kişiler tarafından patent sahibinin izni olmadan kullanıyorsa; patent faydalı model hakkı sahibi

Patente konu ürünün üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini bu amaçlarla kişisel ihtiyaç harici herhangi bir sebeple elde bulundurmasını,

Patente konu usulün kullanılmasını,

Kullanılmasının yasak olduğu bilinen ve olayın mahiyeti gereği bilinmesi gereken usul ve patentinin kullanılmasının üçüncü şahıslar tarafından başkalarına satış, devir v.b haklarının teklif edilmesini,

Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulmasını engelleme hakkına sahiptir.

Patent hakkı sahibi patentinin veya unsurlarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasını engelleyebilir. Patent yurtdışında usulüne uygun olarak tescil edilse bile korumanın sadece başvuru yapılarak tescil alınan ülkede geçerli olması sebebiyle patent hakkı sahibi bu kişilere karşı da patent tescilinden kaynaklı haklarını kullanabilir.

 

Uygulamada patent haklarından en çok taklit malların toplatılması, hukuk ve ceza davaları, maddi ve manevi tazminat davaları hakları kullanılmaktadır. Ofis olarak buluşunuza haksız biçimde yapılacak tecavüzlerden kaynaklı olarak izlenecek hukuki süreç olayın özelliklerine göre ayrıntılı bir biçimde incelenecek ve sizin için en kısa ve en makul yol sizlere bildirilecektir.

 

Patent Faydalı Model Hak Sahibine Sağladığı İmkanlar;

 

Patent faydalı model hak sahibi haklarını kullanırken buluşun yeri, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı hususunda herhangi bir ayırıma bakmaksızın patent faydalı model hakkında kaynaklı haklarını kullanabilecektir. faydalı model hakkı sahibi olan kişi faydalı model tescilinden doğan haklarının yetkisiz biri tarafından kullanıldığını tespit ederse bu kullanımı engelleme hakkına sahiptir.