KALİTÜRK® Patent rüçhan hizmetleri konusunda sizlere yardımcı olmaktadır, Rüçhan hakkı öncelik hakkı demektir. Yani bir buluş sahibi herhangi bir ülkede yaptığı patent başvurusunu takip eden 12 ay içinde başka bir ülkede de aynı buluş için patent başvurusu yapıp, ilk yaptığı başvuruya dayanarak öncelik hakkını talep edebilir.

Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye'de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye'de rüçhan hakkından yararlanabilirler.

Bu durumda, Türkiye'de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer.

Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye'de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

 

RÜÇHAN HAKKI NASIL ELDE EDİLİR

Rüçhan önceden doğan hak nedeniyle sıralamada öne geçme hakkıdır. Önceden doğan hak bir başka ülkede tescil başvurusu tescil sergileme gibi yollarla elde edilir. Ve rüçhan hakkından yararlanmak isteyenler, uluslararası sözleşmelere dayanan başvurudan veya sergilerdeki gösterim hakından doğan rüçhan hakkını kullanma konusunda durumlarını resmi olarak belgelendirmelidirler.

 

Marka tescil başvurularında iki yolla rüçhan hakkı elde edilmelidir.

  1. Uluslar arası sözleşmelere dayanan marka tescil başvurularından doğan rüçhan hakkı: türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilmek için paris sözleşmesi’ne üye ülkelerden birinde bir markanın tescili için usulüne uygun olarak yapılan başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde aynı markayı türkiye’de tescil ettirmek için yapacakları başvuruda rüçhan(öncelik)hakkından yararlanabilirler. 
  2. Marka tescil ettirilebilecek ülkelerdeki ulusal veya uluslararası düzeyde resmi olarak açılan sergilerde mal veya hizmetlerini sergileyenler, sergideki gösterim tarihinden itibaren altı ay içinde türkiye’ de marka tescil ettirmek için başvuru yaptıklarında rüçhan hakkından yararlanabilirler.