Belgelendirme başvurusu ve sonrasındaki iş akışı şemasını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tabloda belgelendirme müracaatı ve müracaat sonrasında ki aşamalar yer alıyor.

Belgelendirme İş Akışı