BAGIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

 

Kalitürk® ;

 

Kalitürk® ; yürürlükteki akreditasyon standartlarına göre oluşturmuş olduğu yönetim sistemini; bağımsız, tarafsız, eşit, yansız uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

Kalitürk® ; uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunarken bağımsızlık ve tarafsızlık’ ın önemini algılamış ve olası çıkar çatışmalarını elimine etmek ve/veya kabul edilebilir seviyeye çekmek için analizlerini yapmıştır.

 

Kalitürk® ; doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir surette uygunluk değerlendirme hizmetlerini sunduğu alanlarda danışmanlık hizmeti vermez. Bunu Ticaret Sicil Gazetesinde de tescil etmiştir.

 

Kalitürk® ; uygunluk değerlendirme hizmetleri’nin yanı sıra genel katılıma açık eğitim hizmetleri sunar, kuruluş içi eğitimleri danışmanlık olarak algılanabileceği nedeni ile sunmaz.

 

Kalitürk® ; bağımsızlığını sağlamamak için tetkik hizmetleri ile belge ücretlerini birbirinden ayıran bir fiyatlama politikasına sahiptir, Sertifikasyon müracaatında bulunan her kuruluş tetkik hizmeti alabilecektir. Denetimlerin sonunda belgelendirme sağlanması ancak ve ancak ilgili standart ve/veya standartlardaki uygunluğun tespit edilmesine bağlıdır. Sertifikasyonye hak kazanan her kuruluş belge alır, şartları tam yerine getiremediği tetkikler sonucu ortaya çıkan kuruluşlar sadece tetkik bedelini öder. Denetim ve Sertifikasyon süreçleri birbiri ile ilişkili ancak bağımsız süreçler olarak algılanmaktadır.

 

 

Kalitürk® ; bağımsızlık ve tarafsızlığı yönetmek için burada örnekleri de verilen potansiyel çıkar çatışmalarını yönetmek için analizlerini yapar ve sürekli gözden geçirir.