Ürünlerin dayanım, kullanım uygunluğu, güvenlik ve sağlık koşullarının durumlarının tespiti için Kalitürk, kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalardan önce bazı kavramları izah etmeye çalışalım. Test, yeni ürün geliştirilmesinde, mevcut üründe veya mevcut ürün değişikliğinde başvurulan metodlar bütünüdür. Bu testlerin yapılmasındaki temel amaç, ürüne karşı mevcut tüketicilerin, rakip tüketicilerin veya potansiyel tüketicilerin kullanım uygunluğunun tespitidir. Ürünlerin özelliklerin, güçlü ve zayıf yönlerinin tüketiciler tarafından değerlendirilmesi, belirlenmesi ve buna parallel olarak ihtiyaç ve eksikliklerin ortaya çıkarılması amaçlanır.

  Ürünlere yapılan bu ihtiyaç uygulamaları yani testler yeni ürün tasarımlarında veya mevcut ürünlerde markasız  veya markalı olarak gerçekleştirilebilir. Nihai tüketicilerin markadan kaynaklı, avantaj ve dezavantajlardan etkileneceği göz önünde bulundurulursa mevcut üründe yapılacak değişikliklerin ilk aşamada mutlaka markasız test edilmesi tavsiye edilir. Üreticilerin piyasaya çıkaracakları her yeni ürünün nihai tüketicinin ürüne vereceği kullanım tepkisine karşı göstereceği geri dönüşleri almak ve sonraki aşamaları bu geri besleme bilgisi ışığında şekillendirme yapması için test basamaklarını muhakkak şekillendirmesi gerekir. Üretim Sektörü için çok önemli olan, ulusal ve global pazarlarda ürün satmak için bu testleri tüm ürün gamına yapması, bazı pazarlarda zorunlu olmasa da büyük pazarların genelinde zorunluluk olması nedeniyle üreticiye büyük kazanımlar sağlar. Ürün testleri hızlı tüketim ürünlerinden, dayanıklı tüketim ürünlerine kadar tüm ürün gamına uygulanmalıdır.

  Tüketicinin ürününü uzun süreli kullanımına dayandırılacak ürün testlerinde hedeflenen kitleyi temsil eden örnekleme grubuna, markalı veya markasız ürün ve tabii ki bu ürünlere ilişkin kullanım bilgisini içeren kullanım klavuzları, önceden belirlenmiş süre içinde kullanılmak veya test edilmek üzere teslim edilmelidir. Üretici, ürün kullanımının gerçekleştiği aşamalarda tüketicinin kullandığı ürünün durumu ve uygunluğu ile ilgili gerekli izleme ve takipleri yapmalıdır.

  Üreticiler yukarıda bilgisi verilen nedenleri değerlendirmeli ve tüketicilere sunacakları ürün üretimi ve satılının verimini artırmak için ürün testleri yaptırmalıdırlar. Avrupa Birliği ve ilerlemiş ülke tüketici ve pazarları artık çok bilinçli tüketici gurubunda yer almaktadır. Ülkemizde de bu bilinç hızla artmaktadır. Artık tüketici kontrollü ve güvenliği sağlanan ve sağlanması için çalışmalar yapan üreticilerin ürünlerini tercih etmekte, bu sayede de üreticinin kendisini önemsediğini hissetmekte ve kaliteyi bu yolla aramaktadır.

  Kalitürk, üretim süreçleri ve global pazar ihtiyaçlarını uzman ürün belgelendirme ekibiyle sürekli takip etmektedir. Bu çalışmaları üretici ile paylaşarak, üreticiyi bilinçlendirip yol göstererek hem kaliteyi hemde satışları artırma metotlarını üreticiye kazandırmaktadır. Ürün çok önemli bir unsurdur. Ürünün test edilmesi tüketiciye kesinlikle güven verir. Tüketici güvendiği ürünleri tercih eder, böylece döngü devamlılık sağlar. 

  Üreticilerin Önemle üzerinde durması gereken konular hakkında Kalitürk, laboratuvar, test, muayene ve gözetimlerle üreticinin ürünlerini, tüketicinin gözdesi haline getirecek değerler üretmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki testler yapılmaktadır:

1- Azotex Ekolojik Ürün Testleri

2- Fiziksel Testler

3- Kimyasal Testler

4- Renk Performans Testleri

5- Boyutsal Değişme Testleri

6- UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörleri Testleri

7- Su Geçirgenlik Testler