Genel olarak PAH’ların çevrede dolaşımı, onların suda kolay çözünebilme ve havada kolay buharlaşabilme gibi özelliklerine bağlıdır. Havada partiküllere tutunmuş veya buhar fazda bulunan bu bileşikler rüzgâr ile çok uzun mesafelere taşınabilirler. İnsanlar, kirlenmiş havayı ciğerlerine soludukları zaman genelde havada toz ya da partiküllere tutunmuş olan PAH’lar insan vücuduna girebilir. İçme suyu, yiyecekler ve PAH içeren ürünlerin deri ile temas etmesi, bu kimyasalların insan vücuduna girmesinin diğer yollarıdır. Bu bileşikler oluşumları sırasında kompleks karışım halinde oluştukları için insanlar birçok PAH bileşiğine birlikte maruz kalırlar. PAH’ların insan vücuduna girme oranı PAH’ların yeme içme ile ya da deri ile teması sırasında başka kimyasal maddelerin varlığından etkilenebilir. PAH’lar yağ içeren bütün vücut dokularımıza girebilir, çoğunlukla karaciğer, yağ ve böbrekte depolanma eğilimindedir. Küçük miktarları adrenalin bezlerinde, yumurtalıklarda ve dalakta depolanırlar.

PAH’lar tümör başlatıcı, geliştirici ve ilerletici özellikleri olan bileşiklerdir. Hayvanlar ile yapılan çalışmalarda kısa ya da uzun vadede PAH’lara maruz kaldıklarında bağışıklık sisteminde, vücut sıvılarında sorunlara, akciğer, mesane ve deri kanserlerine neden olduğu görülmüştür. Yüksek miktarda BaP’ne maruz bırakılan hamile farelerde doğum zorlukları görülmüş ayrıca bu farelerin yavrularında doğum bozuklukları, düşük kiloda doğum gibi sorunlar görülmüştür.

Yapılan araştırmalar sonucunda PAH karışımlarının insanlarda kansere sebep olduğu rapor edilmiştir. Avrupa kalite standartları da bu uyarıya itimaden ürünlerin zararlı derecede PAH içermesini yasaklamıştır. Profesyonel tetkik ekibimizden test talebinde bulunarak ürünlerinizin sağlığa zararlı olmadığını ispat niteliğinde belgeleyebilirsiniz. Ürünlerinizi belgelendirmiş olmanız, müşteri güveni, marka kalitesi, ürün devamlılığı açısından büyük önem taşımaktadır.