pH değerleri çözeltilerin asidik ve alkali olma özelliklerini temsil eder. Düşük değerler asidik çözeltileri yüksek değerler işe alkali çözeltileri gösterir. Tekstil ve kumaş üretiminde ve kumaş yıkama işlemlerinde kullanılan birçok kimyasal son pH değerini etkilemektedir. Tekstil ürünleri terbiye işlemleri sırasında çeşitli asidik ve bazik maddelerle işleme girmektedir. Kalan asit ve baz atıkları cildi tahriş eder. İnsan vücudunun tahriş olmaması için ürünün pH değeri 5-7 arasında olmalıdır. Uygun şekilde yıkanan ve gerektiğinde nötralize edilen tekstillerin bu değerlere uymasında bir problem çıkmamaktadır. 

Sağlığa Etkileri: Yüksek pH(>8)ciltte tahrişe, çok yüksek pH (>9) deride yanıklara, çok düşük pH (<4) yine ciltte tahrişe neden olur.

Test aşamaları: 

1. pH metre elektrotu saf su ile yıkanır.

2. Ölçümden önce cihaz kalibrasyonu yapılır.

3. Kalibrasyonlar cihaz kullanım klavuzunda belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır.

4. pH Elektrotu numune içerisine daldırılır.

5. pH değeri sabitlenince ölçüm kayıt edilir. .pH elektrotu numuneden çıkartılır. 

6. Elektrot tekrar saf su ile yıkanır.

7. Yumuşak bez veya kağıt mendil ile elektrot kurulanır.

8. Deney sonuçları Analiz Sonuç Kayıt Defterine kayıt edilir.

Ph testi işlemlerinde uzman kadromuzla sizlere laboratuvar ortamında sunduğumuz test hizmetlerimizle ürünlerinizin kalitesini ve güvenliğini göstermenize yardımcı olmaktayız.