AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmaktadır ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır. 

KALİTÜRK® Fiziksel ve Kimyasal Tekstil Muayeneleri Laboratuvarların'da yaptığı kalite kontrol çalışmalarıyla da hizmet vermektedir.

 

AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır: