Globalgap sertifikasını tarımsal üretim yapan üreticiler ve bu ürünleri paketleyen firmalar alabilmektedirler. Üreticiler tek tek sertifika alabilirler.Bunun dışında üye oldukları üretici birlikleri veya kooperatifler yoluyla, grup halinde de alabilirler. 

GlobalGAP sertifika başvurusu için 4 seçenek vardır. Bireysel Sertifikasyon: Bireysel üretici GlobalGAP sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları GlobalGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir.

 

Bireysel Sertifikasyon: Bireysel üretici EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Kayıtlı üretim alanı ve ilgili ürün işleme alanları EUREPGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu tarafından senede bir kez haberli bir şekilde denetlenir

Grup Sertifikasyonu: Üretici grubu (2, 5, 50, 500 vb.) EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Grup kendi bünyesinde bir kalite sistemi kurar. EUREPGAP onaylı Sertifikasyon Kuruluşu, bu sistemi ve üretici sayısının karekökü olacak şekilde tesadüfî bir seçimle senede bir kez denetler.

Eşdeğerlik: Bireysel üretici veya üretici grubu eşdeğer EUREPGAP sertifikası için müracaat eder. Fakat ülkemizde henüz EUREPGAP eşdeğerliğinde bir standart geliştirilmediği için bu seçenekler uygulanmamaktadır.

EUREPGAP standardında 49 Majör ve 99 Minör kontrol noktası bulunmaktadır. Bireysel üretici veya üretici grubu denetimden başarılı bir şekilde geçmesi için Majör kontrol noktalarına %100 ve minör kontrol noktalarına % 95 uyum göstermelidir.

Örnek Majör Kontrol Noktası: İnsan atıkları herhangi bir şekilde çiftlikte kullanılmamalıdır." Sonuç olarak EUREPGAP standardı uyulması kolay üreticiye fazla yük bindirmeyen, üretilen malın değerini, kalitesini, güvenirliliğini, hijyenik standardını ve önceliğini arttıran bir standarttır.