GLOBALG.A.P, bütün dünyayı kapsayan tarım ürünlerinin sertifikasyonu için gönüllü (su ürünleri de dahil) standartlar koyan bir özel sektör kuruluşudur.

GLOBALGAP (EUREPGAP); Avrupalı büyük perakendeci ve süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli ve insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde ise tüm dünyada geçerli olan bir standart haline gelmiştir.

EUREP GAP Sekreteryası 7 EYLÜL 2007 - Bangkok’ta, tüm dünyada tarımsal üretimde geçerli olan global bir belgelendirme standardı haline geldiği için ismini ve logosunu GLOBALGAP olarak değiştirmiştir.

Öncelikle yaş meyve ve sebzelerin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatında bir ön şart halini alan GLOBALGAP belgesi, Avrupa Birliği (AB) perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme güvencesidir. Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni açısından güvenlik riski taşımadığı ve çevre ile dost uygulamalar yoluyla üretildiği konusunda taahhüt verilmesini istemektedir. AB'ye ihracat yapmak isteyen üretici ve/veya ihracatçı, ürününün bu taahhütleri yerine getirdiğini perakendeci aracılığı ile tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır. Bunun sonucu olarak ilgili taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca verilen GLOBALGAP Belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. GLOBALGAP Belgesi üretici ve/veya ihracatçının ürününü AB pazarına ulaştırmasında bir pasaport görevi görmektedir.

Ülkemizde hızla yerleşmeye başlayan bu anlayıştan ötürü bazı büyük perakendeciler, müşterilerine sundukları ürünlerin güvenilirliğinin bir kanıtı olarak üreticilerden/tedarikçilerinden GLOBALGAP belgeli ürün talep etmeye başlamışlardır.

GLOBALGAP standartları, tüketicinin talep ettiği asgari güvenlik şartlarını tanımlayan standartlardır. Tüketiciler, satın aldıkları gıdaların;