İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemde üretilmesi gerekir. Bu ürünlerde kalitede etkin ve güvenilir ürün demektir İlaçlar, İlaçların hammaddelerini, Medikal aygıtlar, Tıpta kullanılan tanısal amaçlı ürünlerin ve gıdaların üretimiyle ilgili kuralları kapsayan bir kalite sistemidir. Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşıklıkların (kontaminasyon), karışıklıklar ve hataların engellenmesi için ilgili süreçleri ve bunun için kurulan organizasyonu denetlemeye çalışan bir sitemdir. Bu kalite kontrol siteminde ürünün sürekli takibi ve en sağlıklı şekilde kullanıcıya ulaşması sağlanır. En basitinden kullanılan bütün sistemler yedeklidir. Örneğin kullanılan tüm ekipmanların garantisi, kalitesi, kalibrasyonu daha en baştan garantilidir. Her sistem yedekli olup, elektriği, besleme kaynakları farklıdır. Bir arıza durumunda sitemin yedeği sürekli hazırdır. Sistemi sürekli denetleyen iç ve dış kontrollü kalite kontrol sitemi vardır. Bu sitem sadece tesis ve malzemeleri değil en önemli olan parametrelerden birisi olan insan gücünün işe alımından, hizmet içi eğitimine, sınav ve denetlenmesine kadar birçok süreci kapsar. Bu süreç hem çok ciddi bir yatırımı, hem de ciddi bir maliyeti içerir. Tüm amaç ise ürünün en iyi şekil üretilmesini ve kullanıcıya ulaştırmasına adanmıştır.