Rusya Federasyonu, ülkesinde üretilen ya da bu ülkeye ithalatı yapılan ürünler için Avrupa normlarını tanımamaktadır ve kendi standardı olan GOST R kalite belgesinin alınmasını zorunlu hale getirmiştir. GOST R Belgesi gümrüklerde ve iç pazarda istenmesinin dışında devlet memurları kontronör tarafından iç piyasada da sorulmaktadır. Bu nedenle yasal olarak kayıtlı hiç bir mağaza ve iş yeri, GOST R Belgesi olmayan ürünü almak ve satmak istememektedir. 1 Ekim 2000 tarihinde GTK ( Rusya Gümrük İdaresi ) tebliğince ülkeye ihraç edilen her türlü mal geçişinde Gost-R belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Sadece ithal mallar değil, Rusya'da üretilen mallar için de bu sertifikayı almak bir zorunluluktur. Rusya standartlarına uygun olduğu bu belge ile kanıtlanmış olan mallar; gümrüklerden daha kolay geçmekte, iç piyasada daha düzeyli mağaza ve marketlerde satılmaktadır. Gümrüklerde gümrük evrakları dışında, iç piyasadaki mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de bu sertifika sorgulanmaktadır. Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri, Gost-R Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir. Aynı şekilde perakende satış mağazalarında da vergi ve hıfzısıhha (Sanitarniy Epidemilogiskaya Stantsiya) memurları tarafından benzer kontroller yapılarak Gost-R sertifika sorulmaktadır. Rusya gümrüklerinde, gümrük memurları sertifikanın üzerinde bulunan telefon numarasından sertifikayı veren kuruluşu arayarak konfirmasyon istemektedir. Üreticiler tarafından sertifikasız olarak ihracı yapılan mallara, gümrükte ithalatçı Rus firmaları tarafından mecburen geçici sertifika alınmaktadır. Bu da alıcı firma tarafından şikayet sebebi ve fiyat düşürme nedeni olarak üretici/ihracatçı firmayı zora sokmaktadır.