GOST-R Rusya Federasyonu' na ithal edilen ürünlerin çoğunluğu için Rusya standartlarına uygunluk belgesi olan GOST-R talep edilmektedir. Zorunlu sertifikasyona tabi ürünler için alınan sertifikaların Rusya gümrüklerinde ibrazi zorunludur. GOST R Rusya Federasyonu sınırları dahilinde toptan ve perakende ticareti yapılan her mal için kalite sertifikası beyanı zorunluluğu vardır. Ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve güvenliğini GOST-R standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. Rusya Federasyonu hükümetince, tüketicinin korunması ve standardizasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan GOST-R mal ve hizmetlerin kaliteli, insan sağlığına ve ekolojik normlara uygun olmasını garanti altına almaktadır. Ürünlerin ve hizmetlerin kalitesinin ve güvenliğinin Rusya standartlarına uygun olduğunu tasdik eden bir belgedir. Gost-R belgesi kalite sertifikası, güvenlik sertifikası, gümrük sertifikası diye de adlandırılmaktadır. Rusya Federasyonu ve bu sertifikayı onaylayan diğer ülkelerin sınırları dahilinde toptan ve perakende satışı yapılan her mal için bu belge istenmektedir. 1 Ekim 2000 yılı itibariyle zorunlu kılınan bu belgenin gerekliliği ve önemi, 2004 yılı Kasım ayında gümrüklerin bavul ticareti ve kargo ticareti’ ne kapanması sebebiyle daha da öne çıkmıştır. Gost-R Zorunluluğu SSCB döneminde uygulanmaya başlayan GOST-R, 1 Ekim 2000 tarihli Rusya Gümrük İdaresi (GTK) tebliğince, (sertifika alınması) zorunlu hale getirilmiştir. Son yıllarda sıkı bir şekilde kontrole tabii tutulan GOST-R sertifikası zorunluluğu bu ülkeye ihracat yapan üreticiler için artık olmazsa olmaz bir kriter haline gelmiştir. Ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır.