Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur. ISO 27001 Tüm gereklerinin yerine getirilmesininin ardından dış denetim için başvurulabilir. Bu denetimin akredite bir sertifikalandırma kurumu tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Denetimi gerçekleştirecek kurum ilk olarak dokümantasyonu gözden geçirir. Bu dokümantasyon güvenlik politikasını, risk değerlendirmesi dokümanlarını, risk eylem planını, Uygunluk Beyanını ve güvenlik prosedürlerini içermelidir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi belgesi almak isteyen firmalara aşağıda sunmuş olduğumuz gerekli evraklar ile KALİTÜRK®' e başvuruda bulanabilirler.  

Gerekli Belgeler;