Giriş 

1 Kapsam

2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar 

3 Terimler ve tarifler 

 3.1 İtiraz

 3.2 Aday 

 3.3 Belgelendirme prosesi

 3.4 Belgelendirme programı

 3.5 Belgelendirme sistemi 

 3.6 Yeterlilik

 3.7 Şikâyet

 3.8 Değerlendirme

 3.9 Sınav 

 3.10 Sınavı yapan 

 3.11 Nitelendirme 

4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar

 4.1 Belgelendirme kuruluşu

 4.2 Organizasyon yapısı 

 4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi 

 4.4 Yönetim sistemi

 4.5 Taşeron kullanımı

 4.6 Kayıtlar 

 4.7 Gizlilik 

 4.8 Güvenlik 

5 Belgelendirme kuruluşu eğitim yönetimi için şartlar 

 5.1 Genel

 5.2 Sınav yapacaklar için şartlar 

6 Belgelendirme prosesi

 6.1 Uygulama 

 6.2 Değerlendirme

 6.3 Belgelendirme konusunda karar 

 6.4 Gözetim

 6.5 Yeniden belgelendirme 

 6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı