ITMS 4004 standardı ‘eğitim kabiliyetleri’ konusunda faydalı bir tutum içerisindedir. Bu tutum, kuruluş için iş performansını önemli düzeyde arttırmakta ve aynı zamanda eğitim yönetim belgelendirmenin önemini ve değerini de ortaya koymaktadır. ITMS 4004 standardı, eğitim yönetim belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sistemi için bir dizi şart içermektedir. Standart belgelendirme şemasının geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içeren belirli şartlar doğrultusunda eğitim yönetim belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya koymaktadır.