Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi Standardlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur.

  İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisi iş sağlığı ve güvenliği dir. Bu önlemleri bir sistematik ve standartlara Örneğin (OHSAS 18001 belgesi) dayandırarak yapılan organizasyonel faaliyete de OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi denir.

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARDLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ UNSURLARI

4.1. GENEL ŞARTLAR

4.2. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

4.3. PLANLAMA 

4.4. UYGULAMA VE ÇALIŞTIRMA

4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET

4.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ışığında kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

OHSAS 18001 Genel Amacı