SA 8000 malların üretimi ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurları garanti altına alan bir standarttır ve tüm sanayi kollarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen her büyüklükte işletmeye tatbik kabiliyeti vardır. Dünya iş ortamında itibarınıza yönelik riskleri yönetmek, iyi iş uygulamalarınızı ve etik yaklaşımınızı sergilemek için iyi bir fırsattır. Sağlam bir Sosyal Yükümlülük yönetim sistemi işinize şu şekilde yarar sağlar.

 

SA 8000 in Yararları;