Medya yönetiminin kapsamı aşağıda belirtildiği üzeredir.