SSMS 5188 Güvenlik Risk Yönetimi Belgesinin içeriği hakkında bilgi aşağıda verilmiştir.

KALİTÜRK yetkilendirilmiş bir kuruluş olup, işletmelere bu belgeyi kazandırma sürecinde destek olmaktadır.