Bu standardın belgelendirilmesi ile hizmet kalitesinin artırılması, müşteri tedarikçi ilişkilerinin geliştirilmesi, maliyetlerin azaltılması, rekabetin artırılması, inisiyatiflerin iyileştirilmesi için bir platform oluşturulması ve kalite sistem gereksinimlerinin dünya çapında standartlaştırılması amaçlanmıştır. Bu standart ile kısaca aşağıdaki faydalarla standart kuruluşlara katkı vermektedir;